Khách Sạn 2 Sao Phước Lộc Thọ

Địa chỉ: 170 - 172 - 174 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, TP.HCM    Hotline: (+84) 28.38.351.988
Địa chỉ: 192 - 194 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, TP.HCM    Hotline: (+84) 28.38.308.589

Rooms

Happy Deluxe

  Type Of Room 1 Guest 2 Guest 3 Guests Twin/Double 780,000 890,000 1,080,000 Notice: Giá phòng được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016 – Unit price was applied from January 1st 2016 Giá phòng dã bao gồm thuế VAT, phí phục vụ và ăn sáng – Include VAT, Service charge & Free breakfast Bảng […]

780,000
/khách
Kiểm tra

Deluxe

  Type Of Room 1 Guest 2 Guest 3 Guests Twin/Double 720,000 830,000 +100,000 Notice: Giá phòng được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016 – Unit price was applied from January 1st 2016 Giá phòng dã bao gồm thuế VAT, phí phục vụ và ăn sáng – Include VAT, Service charge & Free breakfast Bảng […]

720,000Đ
/khách
Check Availability

Superior

  Type Of Room 1 Guest 2 Guest 3 Guests Twin/Double 660,000 770,000 +100,000 Notice: Giá phòng được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016 – Unit price was applied from January 1st 2016 Giá phòng dã bao gồm thuế VAT, phí phục vụ và ăn sáng – Include VAT, Service charge & Free breakfast Bảng […]

660,000đ
/khách
Kiểm tra

Standard

  Type Of Room 1 Guest 2 Guest 3 Guests Twin/Double 590,000 700,000 +100,000 Notice: Giá phòng được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016 – Unit price was applied from January 1st 2016 Giá phòng dã bao gồm thuế VAT, phí phục vụ và ăn sáng – Include VAT, Service charge & Free breakfast Bảng […]

590,000đ
/khách
Kiểm tra